Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Honlapja

2015.03.30

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2015. szeptember 1-jén hatályba lépő 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

2015.03.30

Kertvárosi egészségnap az egész családnak 2015. 04. 18-án, szombaton, 10-16 óráig, a Jókai utcai Szakrendelőben a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat szervezésében, a XVl. kerületi Önkormányzat támogatásával.

2015.03.26

Az életszínvonal alakulása országos közügy, vizsgálatát a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) többek közt a lakosság fogyasztásának és életkörülményeinek felmérése révén végzi. Ezt a célt szolgálja a háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvétel (HKÉF), amely részletes információkat gyűjt a lakosság fogyasztási szokásairól, jövedelmi helyzetéről és életkörülményeiről.

Jelenleg az Ikarus Atlétikai Centrum a második olyan budapesti atlétikai pálya, amely nemzetközi versenyek megrendezésére alkalmas. Mivel a Puskás Ferenc Aréna felújítása 2011 októberben megkezdődik, ezért a XVI. kerületi...

Kovács Péter polgármester, Kovács Raymund alpolgármester, Szatmáry Kristóf gazdaságszabályozásért felelős államtitkár és Rátonyi Gábor, a Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. ügyvezetője június 2-án ünnepélyes keretek között adta át a...

A XVI. kerület Önkormányzat képviselő-testületének döntése értelmében létrejött egy, a lokálpatriotizmust erősítő, és a kertvárosi kis- és középvállalkozókat támogató vásárlási konstrukció. A Kertváros Kártya a kerületi...

Kovács Péter, a XVI. kerület polgármestere, országgyűlési képviselő, Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, valamint Dr. Láng Zsolt, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke 2011....

2015.03.23

2015. április 01-én (szerdán) 14.00  órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nagytermében (Bp. XVI. Havashalom u. 43. fsz. 18.) tartandó képviselő-testületi ülés napirendjei és előterjesztései ide kattintva megtekinthetőek.

Testületi ülés online hallgatásához kattintson ide.

2015.03.21

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti -de legkésőbb az azt követő évben- tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

2015.03.18

Az Önkormányzat fontosnak tartja a kerület kertvárosi jellegét és ezért évről évre igyekszik különböző versenyekkel, akcióprogramokkal elősegíteni ezt. Idén csatlakozott „A legszebb konyhakert” országos programhoz, mellyel keressük a kerület legszebb balkonját, kertjét.

2015.03.18

és Budapest XVI. kerületének Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:
 

2015-03-18

A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tűz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

2015-03-13

Magyarország köztársasági elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztésére a 2015.  évi bírósági ülnökválasztást  2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.
A XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkezők április 9-ig jelölhetnek bírósági ülnököket, akik megválasztásuk esetén a következő 4 évben a Pesti Központi Kerületi Bíróság tárgyalásain nem hivatásos bíróként vesznek részt az ítélkezésben.