Ugrás a tartalomra

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság

Ügytípus definíciója:
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételére.

Hatáskör és illetékesség:
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg.

Kérelem benyújtása Szociális Irodán történik.

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 13.00-17.30-ig
 • Szerda: 8.00-16.00-ig
 • Péntek.8.00-12.00-ig

Tájékoztatás nyújtás:

 • Erdősi Dániel 401-1429
 • Szakács Edit 401-1428
 • Kellner Lajosné 401-1682
 • Szuhay Zsuzsanna 401-1424
 • Királyné Kiss Éva 401-1568
 • Elektronikus úton:szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu

Az eljárás leírása: Az eljárás a törvényes képviselő kérelmére indul. A kérelem formanyomtatványon a Szociális Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A „Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához” nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán, valamint letölthető a hivatal honlapjáról.
A kérelmek hivatalba való érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül.
Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

 • a kérelem haladéktalan továbbítására
 • hiánypótlásra való felszólításra
 • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

 • a kérelem elutasítására
 • támogatás megállapítására

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, fiatal felnőtt  évente kétszer pénzbeni támogatásra jogosult.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap


Az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Nettó jövedelemigazolásokat (családtagokét is)
 • havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan
 • nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónapra vonatkozóan   
 • Jövedelemmel nem rendelkező kérelmező vagy hozzátartozó esetében a Munkaügyi Központ igazolása
 • Családi pótlék összegének igazolását, illetve iskolalátogatási igazolást
 • Kapott vagy fizetett tartásdíjról szóló igazolást
 • Egyedülálló szülő esetében a gyermek elhelyezéséről rendelkező – bíróság vagy gyámhivatal által e tárgyban kiállított - okiratot

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:

 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet
Csatolmány Méret
rszgyvk.doc 231.5 KB
Kategória
Közzétéve
2016. 07. 29. - 13:55
Utoljára szerkesztve
2020. 07. 27. - 15:06