Ugrás a tartalomra

Rendkívüli települési támogatás nagycsaládosok tankönyvtámogatásához

Ügytípus definíciója:
A fiatal felnőttet, amennyiben nagycsaládban él és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán első diploma megszerzéséért tanulmányokat folytat, tanévenként egyszer Rendkívüli települési támogatás tankönyvtámogatásra illeti meg.

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete határozza meg.

Kérelem benyújtása Szociális Irodán történik.

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő:   13.00-17.30-ig
 • Szerda:   8.00-16.00-ig
 • Péntek:   8-00-12.00-ig

Tájékoztatás nyújtás:

 • Erdősi Dániel 401-1429
 • Szakács Edit 401-1428
 • Kellner Lajosné 401-1682
 • Szuhay Zsuzsanna 401-1424
 • Királyné Kiss Éva 401-1568
 • Elektronikus úton: szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu

Az eljárás leírása: Az eljárás kérelemre indul, a kérelem formanyomtatványon, a Szociális Irodán (1163 Budapest, Havashalom u. 43.) személyesen, vagy postai úton nyújtható be. A  nyomtatvány beszerezhető a Szociális Irodán, valamint letölthető a hivatal honlapjáról.
Az ügyfél kérelmének a hivatalba történő érkezését, majd iktatását követően az iratanyag az ügyintézőhöz kerül. Hatáskör és illetékesség vizsgálata után sor kerülhet:

 • a kérelem haladéktalan továbbítására
 • hiánypótlásra való felszólításra
 • környezettanulmány beszerzésére

A jogosultság vizsgálatát követően sor kerülhet:

 • a kérelem elutasítására
 • a támogatás megállapítására

A döntés az ügyfél részére kézbesítésre kerül. A segély postai úton, vagy folyószámlára történő utalással kerül folyósításra.

Ügyintézési határidő: Sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban maximum 60 nap


Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell a nyomtatványon feltüntetett dokumentumokat, okmányokat.

Az önkormányzati segélyre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1/2015 ( II.23.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról
Csatolmány Méret
tankonyv.TT_.doc 101 KB
Kategória
Közzétéve
2016. 07. 29. - 14:05
Utoljára szerkesztve
2020. 07. 27. - 14:23