Ugrás a tartalomra

Köztemetés

Ügytípus definíciója:
A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Hatáskör és illetékesség:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény határozza meg.

Kérelem benyújtása Szociális Irodán történik.

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 13.00-17.30-ig
 • Szerda: 8.00-16.00-ig
 • Péntek. 8.00-12.00-ig

Tájékoztatás nyújtás:

 • Szuhay Zsuzsanna 401-1424
 • Kellner Lajosné401-1682
 • Elektronikus úton: szocialisiroda [at] bp16 [dot] hu

Az eljárás leírása:
A XVI. kerületi Önkormányzat Polgármestere köztemetés ügyben - hozzátartozótól, kórháztól, BRFK Életvédelmi Osztályától, Igazságügyi Orvostani Intézettől, társhivataltól - érkező kérelmek esetén eljár.
Az iratanyagnak az ügyintézőhöz kerülését követően, az ügyintéző körültekintően vizsgálja a csatolt iratok adatait (Halottvizsgálati Bizonyítvány), szükség esetén gondoskodik a Halotti Anyakönyvi Kivonat kiállíttatásáról. Indokolt esetben határozattal megrendeli a temetést a Budapesti. Temetkezési Intézet Rt-nél, majd gondoskodik a temetési költségek hagyatéki teherként történő bejelentéséről.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Az 1993. évi III. törvény 16. §-a alapján az eljárás költség- és illetékmentes.

A kérelemhez mellékelni kell: (A kérelmet nem formanyomtatványon kell benyújtani)

 • Halottvizsgálati Bizonyítványt
 • Halotti Anyakönyvi Kivonatot

A köztemetésre vonatkozó anyagi és eljárásjogi szabályokat tartalmazza különösen:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
Kategória
Közzétéve
2016. 07. 29. - 14:22
Utoljára szerkesztve
2020. 02. 18. - 15:34