Ugrás a tartalomra

Szociális Iroda

 • A szociális törvény, a gyermekvédelmi törvény és helyi önkormányzati rendeletek, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján az ügyféli jogosultság megállapítása pénzbeli és természetbeni juttatások formájában.
 • Pénzbeli támogatások esetében a jogosultság megállapítását követően a támogatások folyósítása, igazolások kiadása.
 • Váratlan élethelyzet esetén visszatérítendő támogatás ügyintézése.
 • Köztemetésről való gondoskodás.
 • Környezettanulmányok elvégzése.
 • A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázat bonyolítása.
 • Szépkorúak köszöntésével kapcsolatos ügyek intézése.
 • A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum koordinációjában részvétel.
 • Az egyházak támogatásával kapcsolatos feladatokban részvétel.

Ellátja az Iroda feladatkörébe tartozó alábbi gyámhatósági ügyeket:

 • családvédelmi koordináció
 • gyámnevezés és a gyámságból való kizárás
 • igazolás kiállítása az anyakönyvbe bejegyzett képzelt személyről
 • képzelt szülő adatainak a megállapítása
 • pertársként történő részvételéhez hozzájárulás apasági perben
 • tájékoztatás családi jogállás rendezéséről