Ugrás a tartalomra

Műszaki ügyosztályvezetőt keresünk

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet

Műszaki ügyosztályvezetői

munkakör betöltésére.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, vezetői kinevezés.

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 A munkavégzés helye: 1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Ellátandó feladatok rövid ismertetése:

 • Az önkormányzat magas- és mélyépítési munkák terveinek, beruházásainak szakmai előkészítése, teljes körű felügyelete
 • Az ügyosztályhoz tartozó irodák tevékenységének koordinálása, ellenőrzése

Pályázati feltételek:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű műszaki felsőoktatásban szerzett képzettség
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • szakmában eltöltött legalább tíz év gyakorlat
 • közigazgatási alap-, és szakvizsga 1 éven belüli letétele, amennyiben nem rendelkezik még vele
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák:

 • magas szintű szakmai ismeretek,
 • jó kapcsolatteremtő készség,
 • kiemelkedő kommunikációs készség írásban és szóban,
 • empatikus konfliktuskezelési képesség
 • rendszerszintű gondolkodás
 • döntési képesség

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók

A Polgármesteri Hivatalban 50.000,-Ft az illetményalap, továbbá a felsőfokú végzettségű köztisztviselő 40%-os illetménykiegészítésre jogosult.

A vezető kedvező juttatási csomagban részesül.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje:2020. július 15.

A munkakör betölthető: 2020 augusztus 1. napjával

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal
 • végzettséget igazoló bizonyítványok oklevelek másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bekezdés a), b), c) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel
 • motivációs levél
 • a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetése.
 • pályázói nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárással összefüggésben
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85-86. § szerinti összeférhetetlenség  nem áll fenn

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel. Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója  -fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.

A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Műszaki Ügyosztályvezető”

 • Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
 • Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül, a benyújtandó iratokkal együtt

Kérjük, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő egyének nyújtsák be pályázatukat!

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Polgármesteri Hivatal honlapja (www.bp16.hu)
 • XVI. Kerületi Újság
 • ETK Önkormányzati Klub

 

 

 

Hír kategória
Közzétéve
2020. 06. 17. - 10:16
Utoljára szerkesztve
2020. 06. 17. - 10:21