Ugrás a tartalomra

Közterület-felügyelőt keresünk

Pályázat

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET


közterület-felügyelői

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 A munkáltatói jogkör gyakorlója kinevezéskor hat hónap próbaidőt köt ki                 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő, folyamatos vezényléssel

A munkavégzés helye:

Budapest, 1163 Budapest, Havashalom utca 43.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 30. pontja szerint közterület-felügyelői feladatkör az I. vagy II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületen, egyenruhában gyalogos és gépjárműves szolgálat keretében hivatalos személyként jogszabályokban meghatározott hatósági ellenőrzés végzése, esetenként rendészeti feladatok ellátása a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény valamint a 2012. évi CXX. törvény alapján

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Budapest XVI. kerületi  Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                

Betöltési feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Rendészeti szakközépiskolai végzettség vagy ezzel egyenértékű más korábbi képzési formában szerzett végzettség; rendőr szakközépiskolai, határrendész-képző szakiskolai végzettség; középiskolai végzettség és rendőri szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés, határrendész szakképesítés vagy ezzel egyenértékű más korábbi szakképesítés; középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga
 • számítógép felhasználói szintű ismerete,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány, és folyamatos vezetési gyakorlat

Előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga megléte,
 • a kerület ismerete,
 • közterület-felügyelői munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások

 • önéletrajz a 87/2019. (IV.23. Korm. rendeletben foglaltak alapján
 • végzettséget igazoló oklevél/bizonyítvány másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (teljes körű) másolata, 
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, illetve a betekintésre jogosultak általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • Az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtókat szakmai bizottság hallgatja meg, javaslatuk figyelembe vételével a jegyző dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívás valamennyi feltételének megfelel.

Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal – a pályázat kiírója  -fenntartja jogát a pályázati eljárás indokolás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.

A sikertelen pályázati anyagok a döntést követően megsemmisítésre kerülnek.

A jelentkezés benyújtásának módja

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1163 Budapest, Havashalom utca 43.).
 • Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Közterület-felügyelő
 • Személyesen: Budapest, Havashalom utca 43. I. emelet 103. szoba
 • Elektronikus úton: Tóth Valéria humánpolitikai referens részére a joka@bp16.hu  e-mail címen keresztül,  a  pályázat részeként benyújtandó iratokkal együtt

A munkakörrel kapcsolatos további információt Sike Csaba Közterület-felügyeletvezető nyújt, a +36 20 808 9769 telefonszámon.

 

Hír kategória
Közzétéve
2020. 07. 09. - 13:20
Utoljára szerkesztve
2020. 07. 09. - 13:21