Hagyatéki eljárás

Ügytípus definíciója:
A hagyatéki eljárás jogszabályban pontosan meghatározott és körülírt nemperes eljárás, amely az örökhagyó halálának bekövetkeztével rendezi a hagyaték sorsát, úgy hogy megállapítja az öröklés rendjét.

Hatáskör és illetékesség:
Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző intézkedik.

Ügyfélfogadás helye:
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (Főépület, fszt. 22. szoba)
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Ügyfélfogadási idő:

 • Hétfő: 13.00-17.30-ig
 • Szerda: 8.00-16.00-ig
 • Péntek: 8.00-12.00-ig

Tájékoztatásnyújtás:
Tárnyik Katalin 4011-412
Orbánné Erdélyi Edina 4011-403
FAX: 4011-418
Elektronikus úton: igazgatas [at] bp16 [dot] hu

Az eljárás leírása:
A hagyatéki eljárás hivatalból indul. A hagyatéki eljárás első mozzanatát jelentő hagyatéki leltár felvételére az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal jegyzője (hagyatéki ügyintézője) által kerül sor.
Ahalott vizsgálati bizonyítvány hagyatéki példányának beérkezése után a hozzátartozót adott időpontra beidézzük a leltár felvétele céljából.
A Polgármesteri Hivatalban az elhunyt, a törvényes-, illetve végrendeleti örökösök személyi adatainak, illetve a hagyatékban szereplő értéktárgyak hagyatéki leltárba történő felvételére kerül sor. A leltár felvétele a hozzátartozó által bemutatott igazolások:

 • Helyrajzi szám,
 • számlakivonat,
 • értékpapír és egyéb bankszámlák,
 • gépjármű forgalmi engedélye és törzskönyve,
 • társasági szerződés,
 • életbiztosításra vonatkozó iratok,
 • végrendelet és egyéb végintézkedést igazoló okiratok, nyugdíjszelvény),
 • valamint a hagyatéki terheket (pl. temetés költsége) és hitelezői igényeket bizonyító okiratok alapján történik.

A hagyatéki eljárás illetékmentes.

A Polgármesteri Hivatalban lefolytatott eljárás után a hagyatéki leltárt megküldjük az illetékes közjegyzőnek, aki a lefolytatott a közjegyzői eljárás után átadja a hagyatékot az örökös(ök)nek.
A kerületünkben működő 3 magánközjegyző kijelölésére az elhalálozás időpontja szerint kerül sor:

 • Dr. Godár Sándor (I., IV., VII., X. havi elhalálozások)
  1163 Budapest, Kerepesi út 170.
  Tel.: 06-1-403-1831
 • Dr. Nováki Orsolya (II., V., VIII., XI. havi elhalálozások)
  1163 Budapest, Kócs u. 2.
  Tel.: 06-1-405-2013
 • Dr. Nagy Marianna (III., VI., IX., XII. havi elhalálozások)
  1165 Budapest, Veres Péter u. 105-107. I/107.
  Tel.: 06-1-402-1342