Budapest XVI. kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium

Intézmény típusa: 
Intézmény fenntartója: 

Cím: 1165 Budapest, Táncsics u. 7-9.
OM 035 310

Tel: 407-2806; Tel/Fax: 407-2807
E-mail: bp16tancsics [at] gmail [dot] com
Honlap: www.tmbp.sulinet.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Vámos Tibor intézményvezető
Dr. Zalainé Ótós Ildikó intézményvezető helyettes

Mottónk: „Egyenes út az érettségiig!”

Iskolánkban nyolc általános iskolai és négy gimnáziumi évfolyamon folyik a képzés. 2007. szeptember 1-től a 9. évfolyamon angol nyelvi előkészítő osztályt is indítunk.
Az iskola képzési programja, célja: Fő feladatunk a tanulói érdeklődés, és az új ismeretek iránti igény felkeltése, használható tudás biztosítása. Munkánkat a gyermek- illetve a partnerközpontúságra való törekvés jellemzi. Kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek, valamint az informatika oktatása.
Célunk a kétszintű érettségi vizsgákra való felkészítés, diákjaink helyes értékrendjének kialakításával, önismeretük fejlesztésével a tudatos pályaválasztás elősegítése.
A 2014/2015-ös tanévben két kilencedik évfolyamos osztályt indítunk.
Általános tantervű osztály:
Kötelezően választható idegen nyelvek: angol – német, illetve angol - francia
Angol nyelvi előkészítő osztály: Ebben a gimnáziumi képzési formában elsődleges cél az angol nyelv elsajátítása mind a kezdő, mind a haladó csoport számára. A 9. évfolyamon a differenciált angol nyelvoktatás két csoportban, heti 12 órában folyik. Kiemelten kezeljük az informatika tantárgy oktatását, miközben az egyéb szaktantárgyak (magyar, matematika, fizika, kémia, testnevelés) oktatásánál a képességfejlesztésre és a szinten tartásra helyezzük a hangsúlyt. Ebben a képzési formában a tanulók az ötödik év végén tesznek érettségi vizsgát.
Választható sportolási lehetőségek: Iskolai sportkör keretében kosárlabda, kézilabda, labdarúgás és atlétika működik. Az iskola két tornateremmel, nagy udvarral, sportpályával rendelkezik.
Tervezzük a következő szakkörök beindítását: földrajz, matematika, informatika, valamint idegen nyelvek (angol, német, francia, orosz).
Emelt szintű érettségi vizsgákra felkészítést biztosítunk a választható, ill. kötelező érettségi tárgyakból.
Az intézmény számítógépes ellátottsága: Multimédiás oktatásra is alkalmas, modern számítógépekkel felszerelt két, felújított szaktanterem áll a tanulók és az oktatók rendelkezésére, a gépek hálózatra kötöttek, csatlakoznak az internethez.
Ezen kívül ének-zene, kémia, fizika, földrajz-történelem szaktanteremmel rendelkezünk.
Könyvtár: Az iskola saját könyvtárában a könyvek mellett videó- és hanganyagok is segítik a tanulmányi munkát. Könyvtárosunk a diákok számára rendszeres könyvtári órákat is tart.

Egyéb: Rendszeresen szervezünk tanulmányutakat diákjaink számára Angliába és Franciaországba. Több mint tíz éves partnerkapcsolatunk a németországi Bad Liebenwerda város középiskolájával lehetőséget biztosít az elsajátított idegen nyelvek (angol, német) gyakorlására nyelvi környezetben, diákcserék és tanulmányutak formájában.

Önköltséges programjaink: szervezett színház- és múzeumlátogatások, gólyatábor, nyári táborok, síelés Ausztriában.

A gimnázium iránt érdeklődő diákok számára nyílt tanítási napokat tartunk.
A gimnáziumba történő jelentkezés elbírálása a központi felvételi írásbeli vizsgák (matematika, magyar nyelv és irodalom) és a 7. évfolyam év végi, ill. 8. évfolyam félévi érdemjegyek alapján történik. Az elbírálásnál a következő tantárgyi osztályzatokat vesszük figyelembe: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődő diákokat és szüleiket, és kérjük, látogassanak el honlapunkra, ahol megtekinthetik az új információkat és aktualitásokat.