Budapest XVI. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola

Intézmény típusa: 
Intézmény fenntartója: 

Cím: 1162 Budapest, Ida u. 108-110.
OM 035 096

Tel: 405-5766; Fax: 402-1151
E-mail: idagazd [at] t-online [dot] hu
Honlap: www.mora16.hu

Az intézmény vezetője:

dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella
intézményvezető

Beiskolázással foglalkozó vezető:

dr. Jeszenszkyné Gallai Gabriella
intézményvezető

Pedagógiai-nevelési alapelvek: Nevelőmunkánkban, a tanítás-tanulás folyamatában törekszünk arra, hogy tanítványaink haza- és emberszerető, egészséges, kiegyensúlyozott, kötelességtudó, együttműködő, jó kommunikációs készséggel, általános alapműveltséggel rendelkező, igényes, harmonikus személyiségekké váljanak. Képzési filozófiánk alapelvei:személyiségfejlesztés, esélyegyenlőség, lelkiismereti- és vallásszabadság, az egészségkulturáltság kialakítása, nyitottság és tisztelet egymás iránt.
Képzési programok:

  • matematika
  • testnevelés
  • idegen nyelv
  • művészetek
  • szintcsoportok matematika tantárgyból 3. évfolyamtól
  • színvonalas számítástechnika- oktatás korszerű géppark segítségével 4-8. évfolyamon
  • egyéni illetve csoportos fejlesztés

Intézményünk a 2008/2009-es tanévben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a fenntartó által benyújtott nyertes pályázat eredményeképpen bevezette a kompetencia alapú oktatási programcsomagokat.
Napközi, tanulószoba: Az egész napos ellátást a napközi otthon színvonalas, változatos foglalkozásai biztosítják. Alsó tagozaton minden osztályban, felső tagozaton az igényeknek megfelelően indítjuk szeptemberben.
Sportolási lehetőségek: tömegsport órákon: foci, kosárlabda, floorball, kézilabda, kosárlabda, görkorcsolya, kerékpározás, asztalitenisz
Szakkörök: énekkar, furulya, rovásírás, sakk, vizuális kultúra, kémia, angol, német, népi hagyományok, média
Hagyományok: Népszerűek diákjaink körében az iskolán kívüli programok /pl.: színházlátogatás, múzeumlátogatás, kirándulások, erdei iskola, nyári táborok/, melyek költségeihez iskolánk ,,Útravaló” Alapítványa is hozzájárul. Akadémiák óvodásoknak, MÓRA-füzetek, Szülők-Nevelők Bálja, Szentmihályi –Búcsú, Kerületi Betlehemes Fesztiválon való részvétel, Nemzeti ünnepeink alkalmával a kerületi rendezvényeken ünnepi műsorral veszünk részt.
Tárgyi feltételek: Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Az internet hozzáférés biztosított, projektorok és interaktív tábla használata segíti a színvonalas oktatást. Jól felszerelt könyvtárunk várja tanulóinkat.
Nyílt napok, játékos foglakozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
2014. március 25-ig keddenként 17-1745,,Manofaktúra” a Mórában, komplex tevékenységsorozat néven.
Nyílt nap szülőknek:                              Szülői tájékoztató, iskola bemutatása:
leendő elsős tanítóknál
2014.01.22. 8-945                                                                   2014.02.11. 17h
2014.02.12. 8-945                                                                                                                                                                  
2014.02.26. 8 -945