Budapest XVI. kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Intézmény típusa: 
Intézmény fenntartója: 

Cím: 1161 Budapest, Hősök tere 1.
OM 035 092

Telefon/fax: 405-8877, Fax: 402-1214
E-mail: hosok16 [at] kolcsey [dot] suli [dot] hu
Honlap: www.kolcsey.suli.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dobre Lajos intézményvezető
Dobre Lajos intézményvezető

Iskolánk épülete patinás, egyemeletes, sajátos hangulatú, 2015-ben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által igényesen felújított és bővített téglaépület. Kellemes, megújult park övezi, vadgesztenyefák árnyékában. Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket.

Célul tűztük ki, hogy a gyermekek tapasztalati úton, örömmel jussanak el az anyanyelvi-, idegen nyelvi, kommunikációs, matematikai és számítástechnikai készségek kialakulásához. Művészeti, esztétikai érzéküket, kifejezőkészségüket ének-zenével, tánccal, rajzzal fejlesztjük. Fontosnak tartjuk tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezet-tudatos magatartásának kialakítását. Élményként éljék meg iskolás éveiket!

Pedagógiai munkánk alapvető feladata a gyermeki nyitottságra, aktivitásra építve a személyiség fejlesztése szempontjából kiemelten fontos értékek elsajátíttatása. Az átélt tapasztalatok során ismerjék meg önmagukat, sajátítsák el az eredményes egyéni tanulás módszereit. Ennek érdekében egyénre szabott tanulási módszereket, csoportos és kooperatív oktatási formákat biztosítunk tanulóinknak.

Minden tantárgy, minden műveltségi terület oktatásában gondot fordítunk a problémamegoldó gondolkodás, kreativitás, a szövegértő olvasás fejlesztésére. Segítjük és megalapozzuk tanulóink további iskola és pályaválasztását. Ennek érdekében felkészítjük őket a mai modern társadalom kihívásaira, tovább építhető műveltséget adva, az ehhez tartozó motivációval és kompetenciákkal együtt.

 

Az iskola speciális programja:

 • Induló  első osztályaink csoportbontásban , vagy osztálykeretben   választhatnak, hogy ének-zene,   természettudományi, vagy német,   tantárgyat szeretnék magasabb   óraszámban   tanulni.
 • atematika emelt óraszámú oktatás  első és ötödik osztálytól felmenő rendszerben. A legtehetségesebb tanulók számára felkínáljuk az emelt szintű  matematika oktatást.
 • Választható ének-zene emelt szintű oktatás első osztálytól.
 • Fontos feladatunk a tehetségek felismerése, a velük való differenciált foglalkozás, melynek célja, hogy a tanulók életkoruknak megfelelően minél magasabb tanulmányi szintre jussanak el.
 • Két kórusunk (Kék Madár, Pi-Cinke) gyakran szerepel kulturális rendezvényeken.
  Nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeket érnek el.
  Az ének-zene oktatás iskolánk több évtizedes hagyománya.
 • A testnevelés tantárgyat 1-8. évfolyamon heti öt órában tanítjuk. Minden gyermeknek lehetősége van a mindennapos sportolásra az iskola épületén belül. A Diáksport Egyesületben és tömegsport foglalkozásokon tornázhatnak, atletizálhatnak, kézilabdázhatnak, futballozhatnak, teniszezhetnek, karatézhatnak, mazsorettezhetnek, télen korcsolyázhatnak az iskola jégpályáján tanulóink.
  A Tornaszövetség és Diáksport Szövetség 2002 őszén az "Arany fokozatú Tornász iskola" címet adományozta iskolánknak, melyet azóta minden évben megvédünk.
 • A matematika tantárgyat 3-8. évfolyamon csoportbontásban, tehetséges gyerekek részére nívócsoportban oktatjuk.
 • Első osztálytól választható  a német nyelv, melyet heti két órában, játékos formában tanítunk.
  Angol vagy német nyelvet csoportbontásban (jelenleg) 3. évfolyamtól heti kettő, 4-8. évfolyamon heti három-három órában tanítjuk.  Ötödik osztálytól  felmenő rendszerben választható az emelt óraszámú, vagy emelt szintű  német vagy angol nyelvoktatás.
 • Csoportbontásban tanulják tanulóink az anyanyelvet és a számítástechnikát is.
 • Már első osztálytól biztosítjuk a logopédiai fejlesztés lehetőségét, pszichológus közreműködését.
 • Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak az írás, olvasás és számolási részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztésével.
 • Szakköri és tanfolyami foglalkozások: énekkar, citera, furulya, szorobán,  matematika, kézműves, kerámia, Galiba-színjátszó, néptánc, rajz, Fülemüle- környezetvédelem, számítástechnika, matematika-, és magyar előkészítő foglalkozások, 6. évfolyamtól tantárgyi tehetséggondozó programok, felvételi előkészítők.
 • Rácz Aladár Zeneiskola tanáraitól hangszeres zenét és szolfézst tanulhatnak gyermekeink intézményünkben.
  A napközi otthonban 1-4. évfolyamon és a tanulószobán 5. osztálytól ( igény szerint) a gyermek pedagógus segítségével készíti el , tanulja meg a házi feladatot. A tanulási idő tiszteletben tartása mellett rengeteg érdekes, színvonalas programon vehetnek részt. (kézműves-kerámia, úszás, mesedélután, természetbúvárkodás)

Hagyományainkból: Karácsonykor hangversenyt adunk jelenlegi és régi diákjaink közreműködésével.

A Himnusz születése napján rendezzük a Kölcsey-napot, amikor tanulóink tanulmányi versenyeken mérhetik össze tudásukat.

Farsangi rendezvényünk, gyermeknapi programunk nagyon népszerű a gyerekek és a szülők körében is.
Anyák napján tavaszi köszöntő koncerttel kedveskedünk.

Több napos erdei iskola keretében az év közben szerzett ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhatják. Egy-egy napos kirándulásaink emlékezetesek.
Programjaink nyitottak, amelyeken a szülők is szívesen részt vesznek.

Iskolánk folyamatosan részt vesz lakóhelyünk közösségi életében, programjaiban.
Tanulóink rendszeresen nemzetközi programokon vehetnek részt.

Iskolánk megismeréséhez külön programot szervezünk az ovisoknak és szüleiknek.  Bővebb információ a honlapunkon!