Budapest XVI. kerületi Lemhényi Dezső Általános Iskola

Intézmény típusa: 
Intézmény fenntartója: 

Cím: 1163 Budapest, Hősök fasora 30.
OM 035 091

Tel/Fax: 403-0209
E-mail: iskola [at] lemhenyi [dot] sulinet [dot] hu
Honlap: www.lemhenyi16.hu

Az intézmény vezetője:
Beiskolázással foglalkozó vezető:

Dienes Anna intézményvezető
Dienes Anna intézményvezető
Fornvald Annamária intézményvezető helyettes
Horváth Gabriella intézményvezető helyettes

Pedagógiai-nevelési alapelvek: 8 évfolyamos általános iskolaként alapvető célunk, hogy lelki és szellemi háttér biztosításával, színvonalas nevelő-oktató munkával korszerű ismereteket közvetítsünk tanulóink felé. A gyermekekben lévő természetes kíváncsiságra építve olyan környezetet igyekszünk biztosítani, amelyben a kérdezés, a képzelet, a kreativitás, az önkifejezés élmény és érték. Iskolánk tagja Tehetségpont hálózatnak.
Képzési programok:
 1.) Magyar angol két tanítási nyelvű osztály:
1-8. évfolyamon: heti 5 órában (tehát minden nap) tanulják az angol nyelvet 2 csoportban, angol anyanyelvi tanár segítségével. Angol nyelven oktatott tantárgyak:

  • 1-3. évfolyamon: ének, technika, rajz és testnevelés,
  • 4. évfolyamon: környezetismeret, ének, technika, testnevelés,
  • 5-6. évfolyamon: természetismeret, angol civilizáció, ének, rajz,
  • 7-8. évfolyamon: történelem, angol civilizáció, rajz, informatika

Az 1-6. évfolyamon a program megvalósítása iskolaotthonos formában történik.
2.) Általános képzést nyújtó osztály
Az első négy évfolyamon iskolaotthonos forma keretében egész napos oktatást biztosítunk a gyerekek számára. A tanítási órákba beépítve, ill. heti 1 órában. csoportbontásban képességfejlesztő sakk /Sakkpalota program/ foglalkozást tartunk.
Az általános képzést nyújtó osztályokban 5-8. évfolyamon lehetőség van a magasabb óraszámú matematika, a magyar nyelv és irodalom órák választására.
Tanulószoba: A felsősök délután tanulószobai foglalkozás keretében készülhetnek a tanórákra, a felkészülést fejlesztő tanárok is segítik.
Sportolási lehetőségek: labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, atlétika, asztalitenisz, úszás.
Szakkörök: dráma, informatika, énekkar, furulya, természetvédő, matematika, angol, néptánc foglakozások a szabadidő hasznos eltöltését teszik lehetővé.
Hagyományok: Fontos a gyerekek művészeti és hagyományőrző nevelése néptánc, énekkar, hangszeres oktatás, grafika, művészeti kiállítások. hagyományőrző napok szervezésén keresztül.
Tárgyi feltételek: Intézményünk rendelkezik tornateremmel, sportudvarral, szaktantermekkel (informatika, technika, biológia, kémia, fizika). A tanítási órák szakmai sikerességét támogatják az interaktív táblák segítségével használható programok.
Nyílt napok, játékos foglakozások, szülői tájékoztatások időpontjai:
„Iskolaváró” foglalkozás keretében: minden hónap második péntekén 1700-1800 óra között külön programot szervezünk a leendő 1. osztályosok és szüleik számára.
Nyílt órák: 2014. február 19-20. (szerda-csütörtök), február 25-26.(kedd-szerda) bemutató órák a leendő 1. osztályosok szüleinek. Előzetes bejelentkezés szükséges 2014. február 10-től.